חזון וערכים


כיום, צריכת הנפט העולמית עומדת על כ-90 מיליון חביות ביום, ומומחים מעריכים כי צריכה זו תגדל בעשרות אחוזים בעשור הקרוב. יחד עם דרישה זו הולכים ומצטמצמים מאגרי הנפט בעולם. בקצב הנוכחי, בתוך כ-40 שנה יאזלו מאגרים אלה כמעט לגמרי. בציר המקביל למצוקת האנרגיה העולמית, קיימת גם בעיית התחממות כדור הארץ וזיהום האוויר. כאשר דלק נשרף, הוא משחרר לאוויר חלקיקים וגזים הרעילים לבני אנוש ולטבע כאחד. חלק מחלקיקים אלו גורמים ל"אפקט החממה" וחלק גורמים למחלות שונות. הפתרון לבעיות הנ"ל כנראה נעוץ במציאת מקורות אנרגיה חלופיים, בעלי השפעה שלילית קטנה ככל האפשר על הסביבה. "אנרגיה מתחדשת" – הוא שם למקורות אנרגיה שנוצרו בדורנו (צמחים שקיבעו פחמן הנמצא באטמוספרה מהשנים האחרונות). השימוש באנרגיה מתחדשת מבטיחה כי תוספת הפחמן הדו-חמצני (כתוצאה משריפה) היא קטנה ביותר – שהרי הצמח שממנו עשוי הדלק (הבא ממקור מתחדש) שאב מהאוויר פחמן דו-חמצני, ובשריפה, פחמן דו-חמצני זה משתחרר חזרה. השקעה במחקר ובייצור דלקים ממקורות מתחדשים, ללא ספק, יניבו פרי וישמשו את משק האנרגיה העולמית בהווה ובעתיד.

מאמרים נוספים באתר: