חברות מובילות מתחילים בש"פ לייצור ביודיזל מקמלינה (Camelina sativa)


חברת Targeted Growth, Inc ו-Green Earth Fuels חברו למיזם משותף (Sustainable Oils, Inc.) לייצר ולשיווק 100 מיליון גלונים של ביודיזל מקמלינה עד 2010. למידע נוסף: http://www.greencarcongress.com/2007/11/companies-form.html#more

חדשות נוספות