(Sud-Chemi India Pvt. Ltd. (SCIL ייפתח קטליזטור (זרז) מוצק לייצור ביודיזל


החברה, הממוקמת בניו-דלהי, היא חלק מתאגיד הענק Sud Chemi הגרמנית. השימוש בקטליזטור מתכתי מוצק בא להחליף שיטות קודמות של ייצור באמצעות סודה קאוסטית/אשלגן קאוסטי. הדבר חוסך את שלב השטיפה שבייצור ביודיזל. בנוסף, הגליצרין היוצא אינו מכיל שאריות מלחים.

חדשות נוספות